Klupski raspored: Inter Cars | 2. liga


Kalendar - Kalendar Inter Cars

2 Utakmice

6 Subota, 16.09.2017 18:00 h CB Happyness CB Happyness - CB Happyness Inter Cars 2-1thumbs_down.png 
5 Četvrtak, 21.09.2017 22:10 h Inter Cars Inter Cars - CB Lea -